AESUB 3D scanning spray Header

3D Scanning spray I สเปรย์สแกน 3 มิติ

รูปแบบใหม่ของ 3D Scanning spray สำหรับชิ้นงานที่มีความเงา หรือ สะท้อนแสง สเปรย์ให้ชั้นปกคลุมผิวชิ้นงานที่บางและระเหยเองได้หลังจากการใช้งาน โดยไม่ทิ้งคราบสกปรก จึงไม่ต้องทำความสะอาด ส่งผลให้กระบวนการทำงาน มีความรวดเร็ว แม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนั้น AESUB ได้พัฒนา สเปรย์ผงแป้งสแกนชิ้นงาน 3 มิติ ให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ จึงหมดกังวลได้ว่าจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

แบบกระป๋องสเปรย์

3D Scanning spray can

แบบผสมเอง

3D Scanning spray bulk

ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide:TiO2) เป็นสารเคมีที่มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม เมื่อถูกทำให้มีอนุภาคที่เล็กลงจะส่งผลให้เป็นพิษต่อร่างกาย เมื่อสูดดมเข้าไปจะสามารถเข้าสู่เซลล์ได้โดยง่ายและถูกสะสมไว้ที่อวัยวะต่างๆโดยที่ร่างกายไม่สามารถขจัดออกได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจในระยะยาวและอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ในอนาคต

3D Scanning spray ใช้สำหรับงานสแกนสามมิติที่หลากหลาย

Whether transparent or reflective parts or elements with recesses: Scanning sprays have numerous areas of application.

3D SCANNING SPRAYS (แบบกระป๋องสเปรย์)

แบบระเหยได้เอง

สเปรย์แป้ง แบบระเหยได้เองจะสร้างสารเคลือบสีขาวที่แห้ง ซึ่งจะระเหยโดยอัตโนมัติหลังการสแกน ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดชิ้นงานหลังจากการสแกน สามารถระเหยได้โดยไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมเช่นห้องปฏิบัติการ หรือไม่กระทบต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ของเครื่องสแกนสามมิติ ทั้งยังไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม และผู้ใช้ทำให้ปลอดภัยในการใช้งานมากกว่า

 • ไม่ทิ้งคราบ ไม่ต้องทำความสะอาด
 • ปราศจากเม็ดสี
 • สารเคลือบสีขาว
 • เวลาในการสแกน : ประมาณ. 1-2 ชม.
 • เวลาในการระเหย: ประมาณ. 4 ชม.
 • ความหนาของชั้นสเปรย์หลังพ่นเพียง 8-15 μm
 • ไม่ทิ้งคราบ ไม่ต้องทำความสะอาด
 • ปราศจากเม็ดสี
 • สารเคลือบสีขาว
 • เวลาในการสแกน : ประมาณ. 4-8 ชม.
 • เวลาในการระเหย: ประมาณ. 12-24 ชม.
 • ความหนาของชั้นสเปรย์หลังพ่นเพียง : 2-6 μm
3D Scanning spray Transparent

AESUB transparent

 • ไม่ทิ้งคราบ ไม่ต้องทำความสะอาด
 • ปราศจากเม็ดสี
 • สารเคลือบแบบโปร่งแสง
 • เวลาในการสแกน : ประมาณ. 1-2 ชม.
 • เวลาในการระเหย: ประมาณ. 4 ชม.
 • ความหนาของชั้นสเปรย์หลังพ่นเพียง 10-20 μm

แบบเช็ดออกได้

สเปรย์แป้ง สำหรับงาสแกนแบบเช็ดออกได้จะสร้างชั้นเคลือบที่บางมากๆและชึ่งแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันบนพื้นผิวของวัตถุ ทำให้ความหนาที่เพิ่มขึ้นจากชิ้นงานจริงน้อยมาก ถ้าเทียบกับความแม่นยำของเครื่องสแกนสามมิติแบบต่างๆ งานสแกนสามมิติที่ได้จะสมบูรณ์แบบ

สเปรย์แป้ง AESUB รุ่นสีขาวนี้ประกอบด้วยเม็ดสี สารหลัก และตัวทำละลาย และได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพในแง่ของความเข้ากันได้ของวัสดุ ด้วยความสม่ำเสมอของพื้นผิวที่ดีขึ้นและความหนาของชั้นที่ลดลง สีขาว AESUB จึงสร้างมาตรฐานใหม่

ตรงกันข้ามกับสเปรย์ที่นำมาใช้ในงานสแกนทั่วไป AESUB สีขาวไม่มีสารไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งตามมาตรฐานขององค์กร European Chemicals Agency (ECHA) จัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อสูดดม

 • ติดทนนาน
 • สารเคลือบสีขาว
 • ทำความสะอาดง่าย
 • ความหนาของชั้นสเปรย์หลังพ่นเพียง 7 μm
 • ปราศจากสารไทเทเนียมไดออกไซด์ TiO2
Shopping Cart